Montesori

Zašto Montessori program?!

Montesori je svjetski priznata pedagoška koncepcija u obrazovanju. Zasniva se na filozofiji razvoja djeteta prema kojoj dijete stiče operativna znanja u područjima života u kojima će učestvovati kao odrasla osoba. Montesori predstavlja cjelovit i orginalan vaspitno-obrazovni sistem, koji naglašava značaj samoaktivnosti djeteta i individualni tempo razvoja i ima jedinstven pristup tehnici učenja. Naglasak nije na podučavanju djeteta, nego se osigurava podsticajna sredina koja povećava dječiju prirodnu radoznalost i omogućava da kroz igru djeca spontano uče otkrivanjem.

Montesori sistem naglašava značaj urođenih potencijala djeteta, kao i njegov prirodni razvoj. Shvatanje prirode razvoja djeteta se zasniva na tvrdnji da ono posjeduje urođenu motivaciju za samoizgrađivanjem, koja se objašnjava posjedovanjem urođene šeme integralnog odnosa sa okruženjem i potrebom djeteta za slobodom.

Za razvoj djeteta su značajni senzitivni periodi koji se izražavaju kroz snažan interes za dugotrajno ponavljanje određenih postupaka bez vidljivog razloga za odrasle. Ukoliko su odrasli svjesni tih perioda i ukoliko ih prepoznaju, uveliko mogu pomoći djetetu da baš u to, najoptimalnije vrijeme, razvije date vještine do maksimuma.

Montesori metod poklanja veliku pažnju baš tim periodima i svojom fleksibilnošću omogućava svakom djetetu da se tada optimalno razvije brzinom koja je individualna kao i vrijeme perioda osjetljivosti. Senzitivni periodi su važni, jer ni jednom drugom periodu u svom životu dijete neće biti sposobno usvojiti određeno znanje tako uspiješno kao tada. Doktor Marija Montesori govori o šest senzitivnih perioda kod male djece. Ti periodi se odnose na: razvoj jezika, razvoj pokreta, razvoj društvenosti, reda, percepcije i finih pojedinosti.

Jednom kad senzitivni period prođe, djetetu postaje mnogo teže da usvoji isto obilježje. Zadatak odraslih je da prate potrebe djeteta i da organizuju sredinu i svoje ponašanje tako da dijete u potpunosti iskoristi razdoblje , ovo vrijeme posebne osjetljivosti. Montesori pedagogija odgovara na te potrebe razrađujući poseban materijal i vježbe kao odgovor na senzitivne periode, pa tako postoje: vježbe praktičnog života, vježbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vježbe za podsticanje govora, vježbe za matematiku i vježbe za kosmičko obrazovanje.

Zahvaljujući sistemu vježbi dijete stiče temelje budućeg djelanja: koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost slobodnog izbora, odgovornost, red, volju i istrajnost.

Značajan faktor razvoja je i „um koji upija“. To je vrijeme kada mozak djeteta nesvjesno upija utiske iz okruženja, pri čemu se i formira. Djetetov um nesvjesno upija informacije iz okoline i dijete na taj način uči. Zbog toga je jako važno svako iskustvo djeteta već iz najranijeg djetinjstva, jer ima uticaj na kasniji razvoj. Od 0 do 3 godine života učenje je nesvjesno, a od 3 do 6 godina života učenje prelazi u svjesno. Svjesni um obilježava pojava svijesti, volje, ovladavanje jezikom, javljanje vještina. Dijete pokazuje svjesnu glad za znanjem i sticanjem složenijih vještina.

U središtu Montesori pedagogije je dijete. Ne podređuju se djeca unaprijed određenom planu i programu, nego se plan i program određuju prema sposobnostima, interesovanjima, mogućnostima, uslovima pojedinog djeteta.

„Dijete se ne razvija učeći riječi, nego sticanjem iskustva“ – Marija Montesori.

Komparacija tradicionalnog i Montesori pristupa

Tradicionalni vrtićMontessori program
dominantna uloga centralnog plana i programau središtu je djete
homogene grupe djeceheterogene grupe djece
krutost nastave i režima danapoštovanje dječijeg tempa
dominantna uloga udžbenikapraktičan rad i neposredno iskustvo
mehanička rascjepkanost naučnih disciplina na predmetekosmičko obrazovanje - gdje je djetetu svijet predstavljen u cjelini
motivacija vaspitačemmotivacija ličnim razvojem
vaspitač kontroliševaspitač posmatra
Podučavanjeiskustveno učenje
rad sa cjelom grupomindividualni rad
vaspitač je u središtu i dominiravaspitač je promatrač i usmerava djete
"ciklus aktivnosti" se odvija po rasporedudjete formira svoj "ciklus aktivnosti"
određena mjesta rada za stolomsloboda kretanja i rada
vaspitač disciplinirasamodisciplina
vaspitač pomažeuzajamno pomaganje među djecom
neprestano prekidanje radanekoliko prekida rada
vaspitač određuje raddjeca biraju vježbe
vaspitač određuje tempoindividualan tempo rada
vaspitač predajesloboda samostalnog otkrivanja
fokus na apstraktnomfokus na konkretnom
"igranje uloga"realni život
izvor znanja vaspitačizvor znanja interakcija djete - sredina - materijali

„Posmatrala sam i proučavala djecu, uzela sam od njih ono što su mi dali i to sam izrazila. To je ono što se zove Montesori metod.“

Marija Montesori

Cilj Montesori metode je njegovati dječiju individualnost, indirektno podsticati interes za različita područja, a učenje pretvoriti u igru.

„Djetetu moramo osvijestiti da svako civilizacijsko postignuće zahvaljujemo mnogima kojih više nema. Ako mu otkrijemo kako se došlo do određenih znanja od samih početaka, ono će više uživati u učenju. Pišemo i čitamo i djetetu možemo otkriti kako je nastalo pismo, kako i čime se zapisivalo u početku, kako se razvilo štampanje, i kako je došlo do toliko velikog broja knjiga. Svaka geografska karta krije iza sebe napore nebrojenih istraživača i pionira, koji su osvajajući nepoznate krajeve otkrivali nova mjesta, rijeke, jezera i učinili svijet za nas većim i bogatijim. Podstičemo djecu da usmjere pažnju na hiljade onih koji su svojim radom doprinijeli velikim stvarima, a koji sami nijesu bili slavni i bogati“.

(Marija Montesori 1948.)

Stranica promijenjena: 28. decembra 2013.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x