Montesori

Montessori vaspitači

Montesori vaspitač:

  • indirektno podučava – dogovaranjem o osmišljavanju ambijenta, njegovom struktuiranju; predlaže zajedničke akcije kojima se izgrađuju, ponavljaju, produbljuju iskustva;
  • prvo stvara uslove za kvalitetan život, učenje i razvoj djece;
  • organizuje fizičku sredinu (prostor, sredstva, materijale) i socijalnu sredinu (način grupisanja djece, vremensku organizaciju djece, kontakt sa roditeljima, stvara i koordinira opštu socijalnu klimu);
  • sredinu za učenje drži u dobrom stanju, osvježava je, mijenja i čini je privlačnom za dijete;
  • usmjerava pažnju na ličnost djeteta i inspiriše razvoj njegovih potencijala;
  • posmatra i vodi zabilješke u vezi sa zapažanjima; bilježenjem prati individualna postignuća i analizom zaključuje potrebne pedagoške intervencije;
  • u toku individualizovanog učenja vrši prezentaciju vježbe, prati proces rada, ponavljanja, gašenja interesovanja i rađanje novog;
  • ohrabruje prirodnu potrebu za nezavisnošću i osjećaj samopoštovanja i razvijanje samodiscipline;
  • podstiče razvoj i učenje djece – pruža podršku, pomoć i informacije; uči djecu da posmatraju; podstiče djecu da postavljaju pitanja, samostalno istražuju, saznaju; vrši prezentaciju novog materijala; dogovara se i učestvuje u zajedničkim aktivnostima; modeluje ponašanja, postupke, tehnike.
Stranica promijenjena: 28. decembra 2013.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x