Montesori

Senzorni materijali

Senzorni materijali – rad sa ovim materijalima budi duh, otvara čula. Pored toga što ima za cilj razvoj i „vaspitanje“ čula (dodir, sluh, vid, miris, ukus), ovi materijali imaju i ulogu da djeca usvajaju početne matematičke pojmove.

Materijali za raspoznavanje dimenzija:

 1. Cilindri – čine ih 4 drvena bloka, koja u sebi sadrže niz od 10 cilindara.
  • Prvi blok – razlikuje se po jednoj osobini. Debljina im je ista, a visina potpuno opada. Djeca raspoznaju pojmove „visok“ – „nizak“.
  • Drugi blok – razlikuju se u dvije osobine. Visina im je ista, ali im opada debljina i dubina. Djeca raspoznaju pojmove „debelo“ – „tanko“.
  • Treći blok – razlikuje se na osnovu tri osobine. Visina i prečnik („debljina“ i „dubina“) potpuno opada. Djeca raspoznaju pojmove „veliko“ – „malo“.
  • Četvrti blok – Razlikuje se na osnovu tri osobine. Visina postepeno opada, a prećnik raste. Djeca razlikuju pojmove „visok“ – „tanak“.

  Cilj: direktno prepoznavanje različitih dimenzija, spoznaja da određena tijela tačno mogu da se uklope u određeno udubljenje.

  Indirektan cilj je uviježbavanje 3 prsta, priprema za držanje olovke, shvatanje zakonitosti redosleda.

  Cilindri 1
  Cilindri 1
  Cilindri 2
  Cilindri 2
  Cilindri
  Cilindri
 2. Cilindri u boji (po svojim osobinama su istovjetni sa cilindrima bloka).
  Cilj: prepoznavanje niza po određenim zakonitostima, prepoznavanje niza po tačno određenom ili izmišljenom redosledu.
  Šabloni za cilindre u boji
  Šabloni za cilindre u boji
  Cilindri u boji
  Cilindri u boji
  Cilindri u boji
  Cilindri u boji
 3. Roze kule
  Roze kula
  Roze kula – razvija osjećaj za pojam veličine („veliko“ – „malo“).
  Cilj ovog materijala: prepoznavanje međusobne veze između veličine i težine, pravljenje niza serijacijom.
  Indirektan cilj ove vježbe je uvježbavanje memorije, jačanje ruku, uvježbavanje prsti za pisanje, tačnost i koncentracija. Priprema za matematiku.
 4. Braon stepenice – čine prizme od najdeblje do najtanje.

  Cilj: da dijete doživi kako naizmjenično raste debljina, a rad sa ovim materijalom predstavlja pripremu za matematiku.

  Braon stepenice
  Braon stepenice
  Braon stepenice
  Braon stepenice
 5. Crveni štapovi
  Crveni štapovi
  Crveni štapovi – razvija pojam „dugačko“ – „kratko“.
  Cilj: razvoj motorne koordinacije, priprema za rad sa aritmetičkim štapovima.

Materijali za raspoznavanje boja:

Tri kutije sa obojenim pločicama

 • prva kutija – čine je osnovne boje;
 • druga kutija – pored osnovnih boja ova kutija sadrži i naranđžastu, zelenu, ljubičastu, roze, sivu, braon, crnu i bijelu boju (zadatak je da djeca pronađu svije iste boje, tj. par);
 • treća kutija – ima 9 odjeljaka i svaki odjeljak ima po 7 pločica iste boje, ali različite nijanse (zadataj je da djeca slože boje od najsvjetlije do najtamnije).
  Kutije sa obojenim pločicama
  Kutije sa obojenim pločicama
  Kutije sa obojenim pločicama
  Kutije sa obojenim pločicama

Cilj: upoznavanje sa osnovnim bojama, izmješanim i izvedenim bojama, kao i razvijanje osječaja za boje.

Indirektan cilj: priprema za aktivnosti iz umjetnosti, učenje boja i osjećaja za umjetnost.

Materijal za opipavanje – Table sa šmirgl papirom.
Cilj: razvoj dodira, raspoznavanje različitosti podloga po grubosti.
Indirektan cilj: razvoj fine motorike, vježbanje prsti za pisanje i zglobova ruke.

Materijal za osjećaj zvuka – sadrži 6 parova različitih po zvuku.
Cilj: Razlikovanje različitih zvukova, razvoj sluha, razvoj auditivne memorije, priprema za muziku.

Termičke pločice
Termičke pločice

Termičke pločice – postoji 5 parova pločica koje se međusobno razlikuju po toploti.
Cilj: razvijanje osjećaja različitosti za toplotu.

Stranica promijenjena: 28. februara 2015.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x