Maria Montessori

O Mariji Montessori

Maria Montessori

Marija Montessori (1870-1952) danas se ubraja među najznačajnije reformske pedagoge. Rođena je u Chiaravalleu i, kao prva žena u Italiji, završila je studije medicine. Radeći na jednoj psihijatrijskoj klinici susretala se sa djecom sa problemima u razvoju kaoja nijesu imala odgovarajući tretman. Kontakt sa ovom djecom ojačao je uvjerenje kod nje da su ona više pedagoški nego medicinski problem. Zaineresovavši se za ovaj problem, počinje proučavati radove Jeana Itarda i Edouarda Seguina. Jean-Marc-Gaspard Itadr je smatrao da se djeci sa smetnjama u razvoju može pomoći kontinuiranim, sistemskim posmatranjem i odgovarajućim vaspitnim postupcima. On je tvrdio da se svako osjetilo može razviti sistemskim vježbanjem. Edouard Seguina je bio Itardov student koji je pod snažnim uticajem svog učitelja razvio posebne postupke i vježbe za takvu djecu (npr.vježbe slaganja određenih geometrijskih figura u zadanom prostoru). Seguinov način rada oduševio je Mariju i podstakao je, da i sama na temelju ličnog iskustva i znanja, kreira nove didaktičke materijale.

...U temelju pedagoškog djelovanja Marije Montessori koja zastupa premisu da će se pravilnim vođenjem i usmjeravanjem datog potencijala djeteta, dijete razviti do svog prirodnog maksimuma.

Na njen profesionalni razvoj uticaj su izvršiči i radove Rusoa, Pestalocija i Frebela. Žan Žak Ruso smatrao je da ključ uspijeha leži u svakom djetetu individualno, a temelj procesa učenja je stimulacija svih djetetovih čula. Fridrih Frebel je 1837. godine otvorio svoj dječiji vrtić u kojem je koristio prve radne materijale i igračke za djecu. Cilj Frebelove didaktičke opreme bio je stimulacija dječije samokreativnosti i osvješćivanje procesa učenja koja se, prema njemu, odvija po određenim stepenima. Zajedničko svih pomenutim autorima jeste isticanje prirodnog potencijala djeteta i njegovih sposobnosti, a što se kasnije našlo i u temelju pedagoškog djelovanja Marije Montesori koja zastupa premisu da će se pravilnim vođenjem i usmjeravanjem datog potencijala djeteta, dijete razviti do svog prirodnog maksimuma.

Dvije godine Montessori je bila direktorka Instituta koji je osposobljavao učitelja za rad sa djecom koja imaju smetnje u razvoju, što je bio pokazatelj da sa polja medicine prelati na pedagoško područje rada. Njena osnovna teza iz područja pedagogije, koju je zastupala kao predavač za studente prirodno-naučnog područja, bila je da, prije svega, treba upoznati individualne osobine djeteta.

Godine 1907. Marija Montessori otvara prvu Dječiju kuću (Casa dei Bambina) u rimskoj siromašnoj četvrti San Lorenzo sa kojom postiže iznenađujuće pedagoške uspjehe. Svoju metodu razvila je pomoću empirijskog posmatranja djece, a svoje spoznaje iznosi na brojnim obrazovnim seminarima i predavanjima, u Italiji i svijetu.

Godine 1909. objavljuje svoju knjigu „Il Metodo“ koja je ubrzo prevedena na mnoge jezike, kod nas pod nazivom „Otkriće djeteta“. U njoj je sadržano ono što je potom nazvano: Montessori metod.

Razvoj Montessori metode

Marija Montessori je stvorila najpoznatiju pedagošku koncepciju reformističke pedagogije, koja je danas poznata širom svijeta. Od otvaranja prve „Dječije kuće“ ubrzo su se počele otvarati slične po Italiji, po Evopi, pa u Americi, i u Indiji.

Danas je najviše prisutna u Holandiji, Danskoj, u Americi, u Indiji, u Japanu, i u Kini. U državi Mađarskoj, odakle je Srbija preuzela koncept programa (Crna Gora je preuzela koncept programa od Srbije i prilagodila ga važećem zakonodavstvu i pravnoj regulativi), Montesori pedagogija je najviše prisutna od svih reformističkih i alternativnih pedagoških koncepcija. Prva „Dječija kuća„ u Rimu počela je svoj rad 1907. godine, a već 1908. godine, posle Konferencije u Milanu, mađarski predstavnici sa te Konferencije predstavili su pedagošku koncepciju Marije Montessori u Budimpešti.

Prvi Montessori-vrtić u Mađarskoj je počeo sa radom 1912. godine. U okviru ovog vrtića radilo je i nekoliko vaspitača iz Italije, koje je edukovala sama Marija Montessori. Ubrzo se počela širiti mreža Montesori vrtića u Mađarskoj, a od 1928. godine se otvara i prva Montesori-škola. Od 1930. godine, u Državnoj školi za vaspitače u Budimpešti, polaznici upoznaju i pripremaju se za uvođenje Montesori metode u svoj rad.Godine 1932. osniva se Montesori Društvo Mađarske. Montesori vrtići i škole u Mađarskoj prisutni su sve do II Svjetskog rata, kada zbog političke situacije mijenja se koncepcija institucionalnog obrazovanja i vaspitanja u Mađarskoj.

Krajem 1980-tih godina, reformističke i alternativne pedagoške koncepcije doživljavaju svoju ponovnu renesansu u svijetu, i u Mađarskoj, tako da istu sudbinu doživljava i pedagogija Marije Montessori. Leksičko znanje gubi vrijednost, potrebni su ljudi sposobni za prepoznavanje problema, samostalno rješavanje konkretnih problema, koji su problemski orijentisani u razmišljanju, koji su otvoreni za novine, spremni da prihvataju novine i sposobni da odgovaraju na novine. Prepoznajući ovu pojavu, polako se otvaraju vrata za neke programe, metode koje se mogu implementirati u postojeći sistem obrazovanja i vaspitavanja. Godine 1992. Montessori Društvo Mađarske ponovo počinje svoj rad, oslanjajući se na načela iz 1932. godine. Društvo ima za svoj cilj:

  • Razvoj i popularisanje ideje Marije Montessori u radu sa djecom predškolskog i školskog uzrasta;
  • Usavršavanje prosvetnih radnika za Montessori pedagoge-edukacije: Osnovni bazični kurs Montessori programa, 40 časova edukacije za vaspitače i učitelje, akreditovan od 1992. godine pri Ministarstvu prosvjete. Osnovni bazični kurs Montessori programa za vaspitače su prošli i vaspitači i stručni saradnici iz Srbije, a Fondacija „Ćano Koprivica“ obezbijedila je sredstva za istu edukaciju za dvije vaspitačice koje su potom dobile status Montessori vaspitaca. Od 2004. godine, u saradnji sa Naučnim Univerzitetom „Etveš Lorand“ u Budimpešti, organizuje se dvogodišnja specijalizacija za Montesori edukatore. Ovu edukaciju je prošla stručni saradnik-pedagog PU „Naša radost“ iz Subotice, koja koordinira rad vrtića u Subotici, sa Prilagođenim Montesori programom, i kod koje su edukaciju prošle i vapitačice koje je Fondacija „Ćano Koprivica“ finansirala i tom prilikom se sertifikovale za Montesori vaspitače/teachere;
  • Koordinacija i sinhronizacija postojećih Montesori vrtića, po evidenciji od 2009. godine, u Mađarskoj je registrovano 130 Montessori vrtića, jedna osnovna škola (pri državnoj školi!), i dvije Montessori gimnazije.

Godine 1997. Montessori Društvo Mađarske je dobilo najviše priznanje od Internacionalne Montessori Asocijacije, sa sjedištem u Holandiji, gdje AMI priznaje i verifikuje rad Montessori Društva Mađarske.

Republički Zavod za osnovno obrazovanje Mađarske 1997. Godine, akreditovao je Montessori program kao poseban predškolski program, koji se može primjeniti u okviru Okvirnog predškolskog plana i programa.

Na osnovu posebnog Montessori programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Montessori društva Srbije, sačinjen je Prilagođeni Montesori program za Montessori školicu „Zvono“, čiji je osnivač Nevladina Fondacija „Ćano Koprivica“, Nikšić. Montessori program započet je na osnovu Sporazuma o saradnji, od 05.01.2013. godine, između Montesori društva Srbije, Montessori edukatora i Montessori instruktora Eržebet Bedrosin i između Nevladine Fondacije „Ćano Koprivica“, Nikšić.

Stranica promijenjena: 28. decembra 2013.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x