Dobro došli u školicu „Montessori Zvono“


Dobro nam došli da zajedno učimo i rastemo!

Dragi naši roditelji!

Dobro došli u našu školicu „Montessori Zvono“! Drago nam je da ste nam ukazali povjerenje, i što ćemo odrastati zajedno s Vašom djecom.

Aktuelnosti

Montesori društvo Crne Gore u saradnji sa Montesori društvom Srbije organizuje akreditovani seminar: Osnovni bazični kurs Montesori programa, akreditovan od strane Zavoda za školstvo, Crna Gora, za šk. 2017/18. i 2018/19.godinu, Kataloški broj: 219.

 • u periodu od: 15.-17. decembra 2017. godine;
 • na adresi: Ul. Vuka Karadžića bb, Nikšić.
 • kontakt za detaljnije informacije i prijave: Olivera Bulajić, tel.: +382 69 189 492;
 • email: info@montessori-zvono.me
 • Prijave se primaju dok ima slobodnih mjesta. Broj učesnika je ograničen.

Obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu:

 • Priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima;
 • Pisani materijal koji prati sadržaj;
 • Zbirka fotografija materijala na CD-u;
 • Sertifikat Zavoda za školsto Crne Gore, sa 32 akreditovana boda;

NAPOMENA: sertifikat Montesori društva Srbije za Montesori vaspitača se dobija nakon odslušanja i II dijela edukacije “Osnovni bazični kurs Montesori programa”, koja je predviđena za februar 2018. godine.

Edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, nostrifikovano sa strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta filozofskog fakulteta u Beogradu) i Jelena Žižić, Montessori pedagog (dvogodišnja edukacija pri Institutu za Montessori pedagogiju Zagreb i Institutu za Montessori pedagogiju Graz, Austrija.)

Kotizacija po učesniku: 120 EUR.

PROGRAM EDUKACIJE:

 1. DAN - 15.12.2017. – okvirno: od 15,00 do 19,30 časova (Pauze po dogovoru)
  • 1. radionica

   Reformne i alternativne pedagogije;

   Život i rad Marije Montesori;

   Osnovne odlike Montesori pedagogije;

  • 2. radionica i 3. radionica

   Oblast praktične aktivnosti – prezentacija materijala

 2. DAN - 16.12.2017. - okvirno: od 9,00 do 17,00 časova (Pauze po dogovoru)
  • 1. radionica

   Osnovne komponente Montesori pedagogije (Montesori ambijent, Montesori materijali, uloga Montesori vaspitača)

  • 2. radionica

   Oblast senzorno-perceptivne aktivnosti – prezentacija materijala

  • 3.radionica

   Oblast jezičkog obrazovanja (prezentacija materijala)

  • 4.radionica

   Muzičko obrazovanje

  • 5. radionica

   Igra tišine

 3. DAN - 17.12.2017. - okvirno: od 9,00 do 16,00 časova (Pauze po dogovoru)
  • 1. radionica

   Od haosa do normalizacije

  • 2.radionica

   Oblast matematičkih aktivnosti (prezentacija materijala)

  • 3. radionica

   Kosmičko obrazovanje

  • 4.radionica

   Organizacija rada u Montesori vrtiću

   Vođenje pedagoške dokumentacije

Kutak za roditelje

Stranica promijenjena: 14. novembra 2017.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x