Montesori

Arhiva aktuelnosti

03/11/2017

Montesori društvo Crne Gore u saradnji sa Montesori društvom Srbije organizuje akreditovani seminar: Osnovni bazični kurs Montesori programa, akreditovan od strane Zavoda za školstvo, Crna Gora, za šk. 2017/18 i 218/19. godinu, Kataloški broj: 219.

  • U periodu od: 19. - 22. oktobra 2017. godine;
  • na adresi: ul. Vuka Karadžića bb, Nikšić.
  • kontakt za detaljnije informacije i prijave: Olivera Bulajić, tel.: +382 69 189 492; email: montessori.mne@gmail.com
  • Prijave se primaju dok ima slobodnih mesta. Broj učesnika je ograničen.

Obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu:

  • Priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima;
  • Pisani materijal koji prati sadržaj;
  • Zbirka fotografija materijala na CD-u;
  • Sertifikat Montesori vaspitača, koji izdaje Montesori društvo Srbije;

Edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, nostrifikovano sa strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta filozofskog fakulteta u Beogradu) i Jelena Žižić, Montessori pedagog (dvogodišnja edukacija pri Institutu za Montessori pedagogiju Zagreb i Institutu za Montessori pedagogiju Graz, Austrija.)

Kotizacija po učesniku: 120 EUR.

PROGRAM EDUKACIJE:

1. dan – 19.10.2017. - od 15,00 do 19,30 časova (Pauze po dogovoru)
1.radionica
Reformne i alternativne pedagogije;
Život i rad Marije Montesori;
Osnovne odlike Montesori pedagogije;
2. radionica i 3. radionica
Oblast praktične aktivnosti – prezentacija materijala
4. radionica
Uvežbavanje korišćenja materijala iz oblasti praktičnih aktivnosti
2. dan - 20.10.2017. - od 15,00 do 19,30 časova (Pauze po dogovoru)
1. radionica
Osnovne komponente Montesori pedagogije (Montesori ambijent, Montesori materijali, uloga Montesori vaspitača)
2. radionica i 3. radionica
Oblast senzorno-perceptivne aktivnosti – prezentacija materijala
4. radionica
Uvežbavanje korišćenja materijala iz senzorno-perceptivne oblasti
3. dan – 21.10.2017. - od 9,00 do 14,30 časova (Pauze po dogovoru)
1. radionica
Od haosa do normalizacije
2. radionica
Oblast jezičkog obrazovanja (prezentacija materijala)
3. radionica i 4. radionica
Oblast matematičkih aktivnosti (prezentacija materijala)
4. dan – 22.10.2017. - od 9,00 do 14,00 časova (Pauze po dogovoru)
1. radionica
Organizacija rada u Montesori vrtiću
Vođenje pedagoške dokumentacije
2. radionica
Kosmičko obrazovanje
3. radionica
Muzičko obrazovanje
4. radionica
Igra tišine
Stranica promijenjena: 3. novembra 2017.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x