Montesori

Arhiva aktuelnosti

17/01/2018

Montesori društvo Crne Gore u saradnji sa Montesori društvom Srbije organizuje akreditovani seminar: Osnovni bazični kurs Montesori programa, akreditovan od strane Zavoda za školstvo, Crna Gora, za šk. 2017/18 i 2018/19. godinu, Kataloški broj: 219.

  • U periodu od: 23. - 25. februara 2018. godine;
  • na adresi: ul. Vuka Karadžića bb, Nikšić.
  • kontakt za detaljnije informacije i prijave: Olivera Bulajić, tel.: +382 69 189 492; email: info@montessori-zvono.me
  • Prijave se primaju dok ima slobodnih mesta. Broj učesnika je ograničen.

Obezbeđeni materijali od strane edukatora za učesnike ili grupu:

  • Priručnik sa opisom materijala i uputstvima za praktičan rad sa materijalima;
  • Pisani materijal koji prati sadržaj;
  • Zbirka fotografija materijala na CD-u;
  • Sertifikat Zavoda za školstvo Crna Gora, sa 32 akreditovana boda;

NAPOMENA: Sertifikat Montesori društva Srbije za Montesori vaspitača se dobija nakon odslušanja i II dela edukacije „Osnovni bazični kurs Montesori programa“, koja je predviđena za april 2018. godine.

Edukatori: Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator (zvanje za edukatora stekla tokom dvogodišnje specijalizacije na Naučnom univerzitetu „Etveš Lorand“ u Budimpešti, nostrifikovano sa strane Filozofskog fakulteta i Univerziteta filozofskog fakulteta u Beogradu) i Jelena Žižić, Montessori pedagog (dvogodišnja edukacija pri Institutu za Montessori pedagogiju Zagreb i Institutu za Montessori pedagogiju Graz, Austrija.)

Kotizacija po učesniku: 120 EUR.

PROGRAM EDUKACIJE:

I DAN – okvirno od 15,00 do 19,30 časova (Pauze po dogovoru)
1.radionica
Reformne i alternativne pedagogije;
Život i rad Marije Montesori;
Osnovne odlike Montesori pedagogije;
2. radionica i 3. radionica
Oblast praktične aktivnosti – prezentacija materijala
II DAN - okvirno od 15,00 do 17,00 časova (Pauze po dogovoru)
1. radionica
Osnovne komponente Montesori pedagogije (Montesori ambijent, Montesori materijali, uloga Montesori vaspitača)
2. radionica
Oblast senzorno-perceptivne aktivnosti – prezentacija materijala
3. radionica
Oblast jezičkog obrazovanja (prezentacija materijala)/td>
4. radionica
Muzičko obrazovanje
5. radionica
Igra tišine
III DAN - okvirno od 9,00 do 16,00 časova (Pauze po dogovoru)
1. radionica
Od haosa do normalizacije
2. radionica
Oblast matematičkih aktivnosti (prezentacija materijala)
3. radionica
Kosmičko obrazovanje
3. radionica
Organizacija rada u Montesori vrtiću
Vođenje pedagoške dokumentacije
Stranica promijenjena: 3. novembra 2017.

Nikšić

Kancelarija: +382 (0)40 213 710

Mobilni: +382 (0)69 189 492

Mail: info@montessori-zvono.me

Adresa: Vuka Karadžića bb, Nikšić 81400

 

Licencirani od strane Ministarstva Prosvjete

Naši partneri:

Skupština Opštine Nikšić
Montesori društvo Srbije Filozofski fakultet Nikšić

PPU "Montessori Zvono" © 2017.

Programiranje i dizajn:Reetpetite x